Χαρτοφυλάκιο

Κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών

Όνομα έργου

Μιλήστε εδώ για το χαρτοφυλάκιό σας--για ποιον το φτιάξατε και γιατί, όπως και ποια ήταν τα αποτελέσματα (στους υποψήφιους πελάτες αρέσει να μαθαίνουν για αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο). Συζητήστε τυχόν μοναδικές πτυχές του έργου--μήπως ολοκληρώθηκε με αδύνατες προθεσμίες;--και δείξτε πώς η επιχείρησή σας υπερέβη τον εαυτό της και έκανε τα αδύνατα δυνατά.

Κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών

Όνομα έργου

Μιλήστε εδώ για το χαρτοφυλάκιό σας--για ποιον το φτιάξατε και γιατί, όπως και ποια ήταν τα αποτελέσματα (στους υποψήφιους πελάτες αρέσει να μαθαίνουν για αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο). Συζητήστε τυχόν μοναδικές πτυχές του έργου--μήπως ολοκληρώθηκε με αδύνατες προθεσμίες;--και δείξτε πώς η επιχείρησή σας υπερέβη τον εαυτό της και έκανε τα αδύνατα δυνατά.