ΧαρτοφυλάκιοΚατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών

Όνομα έργου

Μιλήστε εδώ για το χαρτοφυλάκιό σας–για ποιον το φτιάξατε και γιατί, όπως και ποια ήταν τα αποτελέσματα (στους υποψήφιους πελάτες αρέσει να μαθαίνουν για αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο). Συζητήστε τυχόν μοναδικές πτυχές του έργου–μήπως ολοκληρώθηκε με αδύνατες προθεσμίες;–και δείξτε πώς η επιχείρησή σας υπερέβη τον εαυτό της και έκανε τα αδύνατα δυνατά.
Κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών

Όνομα έργου

Μιλήστε εδώ για το χαρτοφυλάκιό σας–για ποιον το φτιάξατε και γιατί, όπως και ποια ήταν τα αποτελέσματα (στους υποψήφιους πελάτες αρέσει να μαθαίνουν για αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο). Συζητήστε τυχόν μοναδικές πτυχές του έργου–μήπως ολοκληρώθηκε με αδύνατες προθεσμίες;–και δείξτε πώς η επιχείρησή σας υπερέβη τον εαυτό της και έκανε τα αδύνατα δυνατά.