Κατηγορία: Ανθρώπινες καταστάσεις

Μεταφορά ψηφιδωτού χωρίς απώλειες. Στην Ελλάδα έχουμε τεχνογνωσία. 0

Μεταφορά ψηφιδωτού χωρίς απώλειες. Στην Ελλάδα έχουμε τεχνογνωσία.

Restoration of Mosaic of the Epiphany of Dionysus from Onassis Foundation USA on Vimeo.